معرفی شرکت

شرکت مهندس ساختمانی دج ماهشهر در سال  1370  تحت شماره  17504  ثبت و فعالیت خود را در زمینه طراحی ،نظارت ،اجرا و محاسبه پروژه های عمرانی درشهرستان ماهشهرآغاز نمود.

با توجه به گسترش حوزه فعالیت شرکت در سال  1372  ضمن تاسیس دو شعبه در شهرستانهای شیراز و جهرم ،دفتر مرکزی خود را به شیراز منتقل نمود.

این شرکت تاکنون با انجام 60  پروژه دولتی و غیردولتی ضمن عضویت در انجمن انبوه سازان مسکن و اخذ رتبه  3 از معـاونت اجـرایی و نظارت راهبـردی رئیس جمهوری و رتبه 1 سازمان مسکن و ساختمان از وزارت مسکن   و شهرسازی مــوفق به کسب تشویق نامه ها و تقدیرنامه های متعدد از ارگان ها و سازمان های مختلف شده است.

 1489300_504704852975669_890158632_n